Lĩnh vực hoạt động

hinh 2

 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng & công nghiệp.

- Thiết kế quy hoạch xây dựng.

- Thiết kế và thi công Trang trí nội – ngoại thất.

- Tư vấn quản lý dự án.

- Thiết kế xây dựng công trình giao thông

- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn kế toán, tài chính, pháp lý).

- Tư vấn đấu thầu.

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- Lập dự án đầu tư.

- Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

- Thẩm tra thiết kế quy hoạch xây dựng.

- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

- Kinh doanh thiết bị – vật liệu xây dựng, nội thất.

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.